NSCCT is een afkorting voor Niet-Schoolse-Cognitieve-Capaciteiten-Test

De NSCCT is een test welke ons de mogelijkheid geeft het leerpotentieel van kinderen in kaart te brengen. Deze test is bruikbaar bij kinderen die onderpresteren, kinderen waarvan het potentieel nog niet helder is of om kinderen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling van vaardigheden.

De test van de NSCCT is ‘slechts’ een instrument. Door de combinatie met de kennis van GelukkigHB kunnen we middels deze test uw kind in beeld krijgen. We nemen de NSCCT af volgens de strikte normen van de Cotan waardoor de test gevalideerd is. Hiervoor hebben we een training gevolgd bij de Rijnlandse school.

Om een volledig beeld van een kind te krijgen raden we aan om de test te combineren met een screening hoogbegaafdheid.  Hierdoor kunnen we doelgerichte adviezen geven voor thuis en op school.

Om te weten te komen wat deze test voor u kan betekenen neemt u contact op met Valkenoog.

Bekijk ook de website van NSCCT zelf: http://www.nscct.nl/