Screening hoogbegaafdheid

U kunt ervoor kiezen een screening af te laten nemen bij Valkenoog. Deze is voornamelijk als hulpmiddel zodat ik de ontwikkelingsbehoefte van uw hoogbegaafde kind beter af kan stemmen. De reden van deze screening is om in te kunnen schatten of uw kind waarschijnlijk hoogbegaafd is en om te bepalen of en hoe er aan de ontwikkelingsbehoefte kan worden toegekomen.

Bij een screening ben ik doelgericht informatie aan het verzamelen, waarbij ik kijk naar relevante kenmerken die duiden op hoogbegaafdheid. Hierdoor kan een beter totaalbeeld van uw kind worden verkregen. Belangrijk is hierbij dat het beeld van uw kind vanuit verschillende betrokkenen en andere beschikbare informatiebronnen wordt gebaseerd. Hierbij wordt zowel objectieve als subjectieve informatie gecombineerd waardoor een nauwkeuriger beeld van een kind ontstaat. U ontvangt na de screening een uitgebreid rapport waarin de resultaten van het onderzoek zijn verwerkt met daaraan gekoppeld passende adviezen voor thuis en school.

Deze screening is te combineren met een afname van de NSCCT, om ook het leerpotentieel van uw kind in kaart te brengen.
Als u een IQ test wilt laten afnemen, neem dan contact met mij op. Ik kan samen met u nagaan welke instantie het beste bij uw situatie past.