In een GelukkigHB groep kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. Kinderen bij GelukkigHB groepen worden aangesproken op hun autonome ontwikkeling, hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Daar waar deze belemmerd is, helpen we deze herstellen. Er is veel aandacht voor de sensitieve en emotionele kant van hoogbegaafde kinderen. Uit onderzoek naar hoogbegaafde volwassenen is gebleken dat een aantal zaken extra aandacht vragen in de ontwikkeling van hoogbegaafde mensen. In GelukkigHB groepen is daarom veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid, inzicht krijgen in psychologische processen en het verwerven van zelfkennis. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van tools om een betere samenleving te helpen vormgeven en er is veel aandacht voor zingevingsvragen.

In de groepen worden allerlei top-down ontdekprojecten aangeboden, er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van MuziekMedia en er is veel ruimte tot zelfontplooiing. Door alle activiteiten heen wordt begeleiding geboden op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en weerbaarheid.

Het is gebleken dat kinderen die deelnemen aan GelukkigHB groepen beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in leren en leven.

GelukkigHB begeleiders hebben een gedegen wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid. De theorieën van Carol Dweck (Mindset) en Dabrowski’s theorie of Positive Disintegration worden doelbewust gebruikt. Naast zelf ontwikkeld materiaal wordt gebruik gemaakt van het Kiew begeleidingssysteem en de sociale vaardigheidstraining Welkom in mijn Wereld voor een goede balans tussen gevoel en verstand.

Door de combinatie van de verschillende methodieken en de visie van GelukkigHB op hoogbegaafdheid is een unieke werkwijze ontstaan waarmee hoogbegaafde kinderen een optimale begeleiding krijgen.

Intakeprocedure

  • aanmelding via info@valkenoog.com of meldt u aan via de contactpagina
  • gratis kennismakingsgesprek bij aanvang van een nieuwe periode of tot er een beschikbare plaats is
  • besluit tot plaatsing en start

Wat doen we in de GelukkigHB groepen?

Peutergroep

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na afloop krijgen de ouders een kort verslagje mee over de gesignaleerde ontwikkeling van hun peuter. Dit is bruikbaar als overdracht naar de peuterspeelzaal, crèche of basisschool.

Onderbouwgroep

Deze onderbouwgroep is bestemd voor kinderen vanaf de basisschool. In deze staat het omgaan met emoties centraal. Er is ruimte voor ontwikkeling van het samenspel en van de creativiteit bij kinderen. Ook wordt stil gestaan bij het accepteren en aangeven van grenzen. Je kind krijgt voldoende ruimte om de eigen kleur te ontdekken en uit te stralen.

Bovenbouwgroep

Deze groep is bestemd voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. De kinderen leren hier erg met nieuwe vriendschappen om te gaan en worden klaargestoomd voor de middelbare school. Kinderen mogen leren hoe ze omgaan met conflictsituaties en er is voldoende ruimte voor overige inbreng. Er is iedere paar weken een mondelinge terugkoppeling en aan het eind zal de ontwikkeling in een verslagje worden beschreven

Nieuwsgierig geworden?

Als u om wat voor reden dan ook meer wilt weten over de GelukkigHB groepen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Dat kan door uw gegevens achter te laten op de contactpagina. Of navigeer naar het einde van deze pagina, daar vindt u een e-mailadres en een telefoonnummer.